ضایع کردن با تغییر دادن اجزا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • mutilate

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ضایع کردن با تغییر دادن اجزا