ضمان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ze(a)maan
  • guaranty, security, surety(ship)
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضمان

لغات نزدیک ضمان

پیشنهاد و بهبود معانی