غدغد کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • to cluck or chuck

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک غدغد کردن