غدر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghadr
  • to be treacherous

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غدر