غده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghodde
  • gland

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غده