غرض ورز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • spiteful

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غرض ورز