متن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نوشته، مضمون ،محتوا، صفحه
 • فونتیک فارسی

  matn
 • اسم
  text, context, script, lines, manuscript
  • - متن پر از زدگی نطق او

  • - a truncated text of his speech
  • - گاهی حاشیه‌نویسی‌های مرحوم استاد قریب از خود متن جالب‌تر است.

  • - Sometimes, the late professor Gharib's annotations are more interesting than the text itself.
  • - متن را کوتاه کردن

  • - to cut a manuscript
 • زمینه‌ی یک اثر هنری
 • فونتیک فارسی

  matn
 • اسم
  هنر background, setting, backdrop
  • - متن داستان در یک روستای کوچک اتفاق می‌افتد.

  • - The setting of the story takes place in a small village.
  • - متن فیلم به شورمندی طرح داستان می‌افزاید.

  • - The film's setting adds to the intensity of the plot.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد متن

پیشنهاد و بهبود معانی