مسئله خوشایند به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • مجازی dew
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مسئله خوشایند

پیشنهاد و بهبود معانی