مسئله دشوار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه stinker
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مسئله دشوار

پیشنهاد و بهبود معانی