معیشت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • گذران، امرار معاش
 • فونتیک فارسی

  ma'ishat
 • اسم
  livelihood, living, bringing the bacon home, earning a living
  • - معیشت او به کسب‌وکار کوچکش متکی بود.

  • - Her livelihood depended on her small business.
  • - از دست دادن شغلش تاثیری جدی بر معیشت و ثبات اقتصادی‌اش گذاشت.

  • - Losing his job had a severe impact on his livelihood and financial stability.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد معیشت

لغات نزدیک معیشت

پیشنهاد و بهبود معانی