مفرد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • تک، مجرد، یگانه
 • فونتیک فارسی

  mofrad
 • صفت
  دستور زبان singular, single, simple, sole, unitary, unique, lone, solitary, uncompounded
  • - اول شخص مفرد

  • - first person singular
  • - فعل مفرد

  • - a singular verb
  • - سوم شخص مفرد

  • - third person singular
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مفرد

لغات نزدیک مفرد

پیشنهاد و بهبود معانی