منافی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نفی‌کننده
 • فونتیک فارسی

  manaafi
 • صفت
  negating, against, contradictory, prejudicial
  • - منافی عفت

  • - against chastity, indecent
  • - نظرات منافی معلم درمورد برخی دانش‌آموزان باعث نگرانی والدین شد.

  • - The teacher's prejudicial comments about certain students caused concern among parents.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد منافی

لغات نزدیک منافی

پیشنهاد و بهبود معانی