مواد مخدر به شاهرگ تزریق کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه mainline
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مواد مخدر به شاهرگ تزریق کردن

پیشنهاد و بهبود معانی