مورد تصویب قراردادن بی بررسی و چون و چرا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه rubber-stamp
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مورد تصویب قراردادن بی بررسی و چون و چرا

پیشنهاد و بهبود معانی