موشک پادپرتابه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • antiballistic missile
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موشک پادپرتابه

پیشنهاد و بهبود معانی