موشک بالیستیک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • ballistic missile
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موشک بالیستیک

پیشنهاد و بهبود معانی