موشک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پرتابه
 • فونتیک فارسی

  mooshak
 • اسم
  rocket, projectile, missile
  • - موشک کوتاه‌برد

  • - a short-range missile
  • - پرواز موشک به سوی هدف

  • - a missile's flight toward the target
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد موشک

لغات نزدیک موشک

پیشنهاد و بهبود معانی