موفقیت کمتری نسبت به هوش خود داشتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • آموزش
  • underachieve
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موفقیت کمتری نسبت به هوش خود داشتن

پیشنهاد و بهبود معانی