پاس کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • پوکر و غیره
  • pass
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پاس کردن

پیشنهاد و بهبود معانی