پلوتونیم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • شیمی plutonium
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پلوتونیم

پیشنهاد و بهبود معانی