پیشاگاهی دادن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • forewarn, presage
  • forecast
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیشاگاهی دادن

پیشنهاد و بهبود معانی