پیشی جویی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • strife
  • race
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیشی جویی

پیشنهاد و بهبود معانی