پیکار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    peykaar
  • battle
  • انتخابات و غیره
  • race
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیکار

لغات نزدیک پیکار

پیشنهاد و بهبود معانی