چراغ عقب اتومبیل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • stoplight, taillight
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چراغ عقب اتومبیل

پیشنهاد و بهبود معانی