چشیدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    che(a)shidan
  • to taste
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چشیدن

پیشنهاد و بهبود معانی