چوب بری برای مطالعه زیر میکروسکپ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • xylotomy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چوب بری برای مطالعه زیر میکروسکپ

پیشنهاد و بهبود معانی