چپ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chap
  • left, [eyes.] squint
  • چشم
  • cockeyed
  • left, left wing
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چپ

لغات نزدیک چپ

پیشنهاد و بهبود معانی