ژرف اندیش به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دارای فکر عمیق
  • فونتیک فارسی

    zharfandish
  • صفت
    deep thinker, cogitator, meditative, ruminant, insightful

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)