ژرف بینی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • غور و تفکر
  • فونتیک فارسی

    zharfbini
  • اسم
    insight, percipience, discernment, vision, perceptivity

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)