کمیت نما به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • منطق
  • quantifier
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کمیت نما

پیشنهاد و بهبود معانی