کم محتوا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • گفتار یا نوشتار
  • facile
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کم محتوا

پیشنهاد و بهبود معانی