کندیدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kandidan
  • decelerate
  • عامیانه yank
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کندیدن

پیشنهاد و بهبود معانی