کنس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kenes
  • stingy
  • عامیانه cheap, cheapskate, tightwad
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کنس

لغات نزدیک کنس

پیشنهاد و بهبود معانی