کوتاه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kootaah
  • short, brief, [tree] low
  • پرواز
  • short-haul
  • عامیانه shorty
  • dwarf
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کوتاه

لغات نزدیک کوتاه

پیشنهاد و بهبود معانی