کودکستان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • محل آموزش و پرورش کودکان سه تا شش ساله
 • فونتیک فارسی

  koodakestaan
 • اسم
  kindergarten, preschool
  • - بچه‌های کودکستان در راهروها می‌دویدند.

  • - Kindergarten kids scurried down hallways.
  • - کودکستان جایی است که خردسالان در آن می‌آموزند و بازی می‌کنند.

  • - The kindergarten is a place where young children learn and play.
  • - دوره‌ی کودکستانم را یادم هست که با دوستانم بازی می‌کردم و چیزهای جدید یاد می‌گرفتم.

  • - I remember my kindergarten days, playing with friends and learning new things.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کودکستان

پیشنهاد و بهبود معانی