ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

A Picture Paints A Thousand Words

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom
  شنیدن کی بود مانند دیدن
  • - Most human beings, no matter how familiar they are with abstract symbols, respond to voice and images better than written language. In other words, A picture paints a thousand words.
  • - اکثر انسان‌ها فارغ از میزان آشنایی‌شان با نمادهای انتزاعی به صدا و تصاویر بهتر از زبان نوشتاری واکنش نشان می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر؛ شنیدن کی بود مانند دیدن.
  • - Wow, this photograph really is amazing. A picture paints a thousand words.
  • - وای! این عکس واقعاً حیرت‌انگیزه. شنیدن کی بود مانند دیدن.
  • - Just show him the photos and he will understand. You know a picture paints a thousand words.
  • - فقط بهش عکس‌ها رو نشون بده، اون موقع خودش متوجه می‌شه. می‌دونی که شنیدن کی بود مانند دیدن.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد a picture paints a thousand words

 1. idiom To make a presentation to visually show what you want to do or achieve.

ارجاع به لغت a picture paints a thousand words

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a picture paints a thousand words» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a-picture-paints-a-thousand-words

لغات نزدیک a picture paints a thousand words

پیشنهاد بهبود معانی