ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cannon

ˈkænən ˈkænən
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cannoned
 • شکل سوم:

  cannoned
 • سوم شخص مفرد:

  cannons
 • وجه وصفی حال:

  cannoning
 • شکل جمع:

  cannons

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb noun verb - intransitive
  توپ (به‌طور معمول به‌صورت اسم جمع)، استوانه، لوله، به توپ بستن، (در بیلیارد)برخورد دو توپ
  • - The Ottomans had cannons which were mounted on wheels.
  • - عثمانی‌ها توپه‌ایی داشتند که بر چرخ سوار بودند.
  • - The airplanes used machine guns and cannon fire.
  • - هواپیماها آتش مسلسل و توپ به‌کار بردند.
  • - cannon drill
  • - مته‌ی توپی
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cannon

 1. noun large gun
  Synonyms: Big Bertha, heavy artillery, howitzer, Long Tom, mortar, ordnance

ارجاع به لغت cannon

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cannon» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cannon

لغات نزدیک cannon

پیشنهاد بهبود معانی