ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Carnivorous

karˈnɪvərəs kɑːˈnɪvərəs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more carnivorous
 • صفت عالی:

  most carnivorous

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  وابسته به گوشت‌خواران، گوشت‌خوارانه، گوشت‌خوار
  • - a cat is a carnivorous animal.
  • - گربه جانوری گوشت‌خوار است.
  • - carnivorous dentition
  • - آرایش دندان‌ها در گوشتخواران
 • adjective
  گیاه‌شناسی گیاه حشره‌خوار، گیاه گوشت‌خوار
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد carnivorous

 1. adjective eating animal flesh
  Synonyms: cannibal, flesh-eating, hungry, omnivorous, predatory, rapacious
  Antonyms: herbivorous, vegetarian

ارجاع به لغت carnivorous

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «carnivorous» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/carnivorous

لغات نزدیک carnivorous

پیشنهاد بهبود معانی