ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Circumcenter

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  هندسه مرکز دایره‌ی محیطی
  • - The circumcenter is the point where the perpendicular bisectors of a triangle intersect.
  • - مرکز دایره‌ی محیطی نقطه‌ای است که در آن نیمسازهای عمود بر یک مثلث یکدیگر را قطع می‌کنند.
  • - The mathematician calculated the coordinates of the circumcenter of the triangle.
  • - ریاضی‌دان مختصات مرکز دایره‌ی محیطی مثلث را محاسبه کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

ارجاع به لغت circumcenter

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «circumcenter» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/circumcenter

لغات نزدیک circumcenter

پیشنهاد بهبود معانی