ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cold Shoulder

American: koʊldˈʃoʊldə British: kəʊldˈʃəʊldə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

  • noun phrase verb - transitive adverb
    خونسرد، بی‌اعتنایی کردن به
    • - At first everyone cold shouldered him (or gave him the cold shoulder).
    • - در آغاز کسی به او محل نگذاشت.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cold shoulder

  1. noun snub
    Synonyms: aloofness, brush-off, coldness, dismissal, disregard, iciness

ارجاع به لغت cold shoulder

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cold shoulder» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cold shoulder

لغات نزدیک cold shoulder

پیشنهاد بهبود معانی