ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Competitive Advantage

kəmˈpetətɪv ədˈvæntɪdʒ kəmˈpetətɪv ədˈvɑːntɪdʒ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  اقتصاد مزیت رقابتی
  • - The key to achieving a competitive advantage in the market is to continuously innovate.
  • - شرط لازم برای رسیدن به مزیت رقابتی در بازار نوآوری مداوم است.
  • - The company's supply chain management system provided them with a competitive advantage over their rivals.
  • - سیستم مدیریت زنجیره‌ی تامین آن شرکت برای آن‌ها یک مزیت رقابتی نسبت به رقبایشان پدید آورد.
پیشنهاد بهبود معانی

ارجاع به لغت competitive advantage

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «competitive advantage» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/competitive-advantage

لغات نزدیک competitive advantage

پیشنهاد بهبود معانی