ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cooperatively

koʊˈɑːpɚət̬ɪvli kəʊˈɒprətɪvli
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

این قید در انگلیسی بریتانیایی به‌صورتِ co-operatively نوشته می‌شود.

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  (به گونه‌ای که همکاری متقابل در راستای رسیدن به یک هدف مشترک را نشان دهد) به‌طور مشارکتی، همیارانه، با همکاری، از روی تمایل به همکاری
  • - You can work either competitively or cooperatively as you choose.
  • - شما می‌توانید به دلخواه خود به‌صورتِ رقابتی یا مشارکتی به فعالیت بپردازید.
  • - I look forward to working co-operatively with the General Assembly.
  • - من مشتاقانه منتظر هستم به‌طور مشارکتی با مجمع عمومی کار کنم.
 • adverb
  اقتصاد ((مالکیت یا اداره‌ی یک تجارت) به‌طور مشترک توسط گروهی از افراد با سود یا منافع مشترک بین آن‌ها) به‌صورتِ تعاونی، به‌طور شراکتی
  • - a cooperatively owned restaurant
  • - رستورانی که مالکیت آن به‌طور شراکتی است (=رستوران شراکتی)
  • - a co-operatively owned bank
  • - بانکی که مالکیت آن به‌طور تعاونی است (=بانک تعاونی)
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cooperatively

 1. adverb In close cooperation
  Synonyms: hand-in-glove, hand and glove

لغات هم‌خانواده cooperatively

ارجاع به لغت cooperatively

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cooperatively» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cooperatively

لغات نزدیک cooperatively

پیشنهاد بهبود معانی