ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crackling

ˈkræklɪŋ ˈkræklɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  crackled
 • شکل سوم:

  crackled
 • سوم شخص مفرد:

  crackles
 • شکل جمع:

  cracklings

معنی

 • noun
  ترق‌وتروق، جزجز، صورت نمکی
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crackling

 1. verb Make a crackling sound
  Synonyms: sparkling, crunching, sounding, snapping, noising, sputtering, crinkling, breaking, spluttering
 2. noun The residue that remains after animal fat has been rendered
  Synonyms: greaves
 3. noun The sharp sound of snapping noises
  Synonyms: crackle, crepitation

ارجاع به لغت crackling

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crackling» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crackling

لغات نزدیک crackling

پیشنهاد بهبود معانی