ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crackle

ˈkrækl ˈkrækl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  crackled
 • شکل سوم:

  crackled
 • سوم شخص مفرد:

  crackles
 • وجه وصفی حال:

  crackling
 • شکل جمع:

  crackles

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • صدای ترق‌وتروق، صدای انفجار پی‌در‌پی، صدای انفجار و شکستگی تولید کردن، شکستن
  • - The wood crackled in the fireplace.
  • - هیزم در بخاری ترق‌تروق می‌کرد.
  • - the distant crackle of gunfire
  • - صدای گرپ گرپ تیراندازی از دور
  • - A book that crackles with wit.
  • - کتابی که سبک شوخ آن درخشان است.
  • - Bad paint crackles sooner.
  • - رنگ نامرغوب زودتر ترک ترک می‌شود.
  • - She crackled the newspaper.
  • - روزنامه را با صدای خش‌خش مچاله کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crackle

 1. verb To make a series of short, sharp noises
  Synonyms: crepitate, break, crackling, splutter, crunch, crinkle, decrepitate.--n. crepitation, noise, sputter, snap, scranch, sound, sparkle, scraunch
 2. noun The sharp sound of snapping noises
  Synonyms: crackling, crepitation
 3. noun Glazed china with a network of fine cracks on the surface
  Synonyms: crackleware, crackle china

ارجاع به لغت crackle

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crackle» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crackle

لغات نزدیک crackle

پیشنهاد بهبود معانی