فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dale

deɪl deɪl
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    dales

معنی

  • noun
    دره کوچک، حفره، خلیج و غیره، ماهور
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dale

  1. noun
    Synonyms: valley, glen, vale, lowland, dell, dene, dingle, ravine, spout, trough

ارجاع به لغت dale

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dale» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dale

لغات نزدیک dale

پیشنهاد بهبود معانی