فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dark Lantern

American: ˈdɑːrkˈlæntərn British: dɑːkˈlæntən
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • فانوس نهان‌شو (که با بستن دریچه، نور آن از بیرون دیده نمی‌شود)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت dark lantern

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dark lantern» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dark lantern

لغات نزدیک dark lantern

پیشنهاد بهبود معانی