فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Filbert

ˈfɪlbərt ˈfɪlbət ˈfɪlbət
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

همچنین می‌توان از cobnut به‌ جای filbert استفاده کرد.

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد filbert

  1. noun Nut of any of several trees of the genus Corylus
    Synonyms: cobnut, hazelnut, corylus-avellana, cob, Corylus avellana grandis

ارجاع به لغت filbert

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «filbert» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/filbert

لغات نزدیک filbert

پیشنهاد بهبود معانی