فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flocculent

ˈflɑːkjələnt ˈflɒkjələnt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    قلنبه‌شده، کرکی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flocculent

  1. adjective hairy
    Synonyms: woolly, fluffy, downy

ارجاع به لغت flocculent

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flocculent» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flocculent

لغات نزدیک flocculent

پیشنهاد بهبود معانی