فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Forced Cooling

American: ˈfɔːrstˈkuːlɪŋ British: fɔːstˈkuːlɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • خنک‌سازی چیزی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت forced cooling

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «forced cooling» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/forced cooling

لغات نزدیک forced cooling

پیشنهاد بهبود معانی