فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Free-living

American: friːˈlɪvɪŋ British: friːˈlɪvɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • adjective
    خوشگذران، عشرت‌طلب، اهل عیش و نوش، شکم‌باره
  • adjective
    زیست‌شناسی آزادزی (که انگل یا همزیستگر نیست و مستقل زیست می‌کند )
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد free-living

  1. adjective Not parasitic on another organism
    Synonyms: nonparasitic, nonsymbiotic

ارجاع به لغت free-living

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «free-living» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/free-living

لغات نزدیک free-living

پیشنهاد بهبود معانی